Fréttir

 

May 08, 2017

Lánshæfi Orkuveitu Reykjavíkur

Mat Reitunar á lánshæfi OR er i.AA3 með jákvæðum horfum. Lánshæfismat OR er nú með jákvæðum horfum en horfur voru stöðugar í síðasta mati.

Planinu, aðgerðaráætlun vegna fjárhagsvanda OR 2011 - 2016 er lokið og árangurinn er umtalsvert betri en þau markmið sem sett voru. Stjórnendur hafa undanfarin ár náð miklum árangri í að byggja upp fjárhagslegan styrk Orkuveitunnar. Dregið hefur úr skuldsetningu og markaðsáhættu, fyrirtækið starfar í talsvert betra rekstrarumhverfi og fjárhagskennitölur hafa batnað til muna. Auk þessarra þátta liggur til grundvallar einkunninni að svigrúm er til að hækka gjaldskrá ef þess gerist þörf, sterkt regluverk og meiri hluti tekna tilheyrir sérleyfisrekstri og eigendur félagsins hafa reynst vera traustir bakhjarlar þess.

Til þess að bæta lánshæfi sitt enn frekar þarf Orkuveitan að halda áfram á þeirri braut, sem verið hefur að draga úr skuldsetningu og markaðsáhættu, bæta lausafjárstöðu sína, standa við arðgreiðsluskilyrði sem stjórn hefur sett sér og tryggja áframhaldandi aðgengi að fjármálamörkuðum.

Til baka